Kocaeli Makbuz Basımı | ACL Ofset

Kocaeli Makbuz Basımı

Kocaeli Makbuz Basımı | ACL Ofset

Makbuz Basımı Nedir ?

Tahsilat Makbuzu, faturalı alacaklara karşılık firmaların tahsil ettiği meblağ karşılığında müşteriye düzenlediği evraktır.Tahsilat Makbuzları Çek, senet, banka havalesi, kredi kartı, kıymetli evrak veya nakit olarak alınan ödemeler tahsilat makbuzu düzenlemek kaydı ile resmileştirilir. Düzenlenen bu makbuz doğabilecek herhangi bir ihtilaf durumuna karşın teslim alındığını ispat etmek için saklanmalıdır. Nüshalı olarak düzenlenen bu evrak bir kopya firmada bir kopya müşteride kalacak şekilde düzenlenir. Son çıkan mevzuat gereğince açık veya kapalı olsun düzenlenen tüm faturalar karşılığında alınan ödemeler tahsilat makbuzu ile belgelenmelidir.© Copyright 2016 - ACL Ofset

Yukarı