Taşıma Tediye Makbuzu Basımı | ACL Ofset

Taşıma Tediye Makbuzu Basımı

Taşıma Tediye Makbuzu Basımı | ACL Ofset

Taşıma Tediye Makbuzu Nedir ?

Tediye Makbuzu, firmaların satıcı firmaya ödeme yaparken kendi iç sistemlerinde kullandıkları ve parayı teslim ettiklerini resmileştirdikleri bir evraktır. Ödemeyi yapan tarafından hazırlanan ve tahsilatı yapana imzalattırılan belgedir. Tediye makbuzu nüshalı olarak düzenlenir. Tediye makbuzlarında ödemeyi yapan firmanın ve alan firmaların bilgileri bulunmalıdır.

Tediye makbuzu, tahsilat makbuzu düzenlendiği durumlarda sadece iç muhasebede işlem yapmak adına düzenlenir. Tahsilat makbuzu düzenlendiğinde tediye makbuzu düzenlemek zorunlu değildir.

© Copyright 2016 - ACL Ofset

Yukarı